Όροι Χρήσης – Πολιτική Απορρήτου

Όροι χρήσης

Ο επισκέπτης, χρήστης του παρόντος ιστοτόπου https://free-time.gr , ο οποίος εφεξής θα καλείται ο ιστότοπος, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης, προτού επισκεφθεί την ιστοσελίδα κάνοντας οποιαδήποτε χρήση της. Αν δεν είναι σύμφωνος/η, τότε θα πρέπει να αποχωρήσει χωρίς να κάνει καμία  χρήση των υπηρεσιών και των περιεχομένων του ιστοτόπου.

Ο επισκέπτης και χρήστης των σελίδων του ιστοτόπου και των υπηρεσιών του, παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στα παρακάτω αναφερόμενα ως «όροι χρήσης», που έχουν ισχύ στο σύνολο του περιεχομένου των σελίδων και σε κάθε τύπο αρχείου όπως, εικόνες, video, φωτογραφίες, γραφικά και γενικά αρχείων που συμπεριλαμβάνει ο ιστότοπος.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει πλατφόρμα επίλυσης διαφορών, ηλεκτρονικά, https://ec.europa.eu/consumers/odr. Δεν έχουμε την προθυμία ή την υποχρέωση να συμμετέχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.

Σύμβαση χρήσης 
Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων στους όρους χρήσης που σημαίνει ότι ο  επισκέπτης, χρήστης θα πρέπει να ελέγχει κατά περιόδους το περιεχόμενο τους, για πιθανές αλλαγές. Εφόσον εξακολουθεί να κάνει χρήση της ιστοσελίδας μετά τις ενδεχόμενες αλλαγές, σημαίνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι ο ιστότοπος μπορεί να υιοθετήσει νέους όρους χρήσης των υπηρεσιών του, συμπεριλαμβανομένων των χρονικών ορίων που θα διατηρούνται στις υπηρεσίες του ιστοτόπου, τα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), τα μηνύματα – σχόλια  ή/και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που αναρτά ή/και δημοσιεύει ο χρήστης/μέλος. Οι χρήστες/μέλη κατανοούν και αποδέχονται ότι ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιεί λογαριασμούς ανά πάσα στιγμή και αζημίως.

Εξ ολοκλήρου το περιεχόμενο του ιστοτόπου δηλ. εικόνες, βίντεο, φωτογραφίες, κείμενα, σχέδια, υπηρεσίες, γραφικά και όλοι οι τύποι αρχείων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ιστοτόπου και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Εξαιρούνται τα ρητώς αναφερόμενα δικαιώματα, όπως πνευματικά δικαιώματα τρίτων, δικαιώματα φορέων και συνεργατών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων videos, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα, διακριτικά γνωρίσματα και σήματα υπηρεσιών του site και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών  δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος ιστοτόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, να αντιγράφει, να πωλεί, να μεταπωλεί ή/και να εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου. Αν πράξει τοιουτοτρόπως, αποδέχεται πως ευθύνεται αποκλειστικά για την αποζημίωση των ανωτέρω.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο ιστότοπος δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, υπηρεσίες, επιλογές και τα περιεχόμενα, θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και χωρίς λάθη. Επίσης δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οποιαδήποτε άλλη συγγενική ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές server μέσω των οποίων διατίθεται στους χρήστες, θα παρέχονται χωρίς επιβλαβές λογισμικό ή άλλα επιζήμια συστατικά.

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «BLOGS»

Ο ιστότοπος μπορεί να φιλοξενεί στην ιστοσελίδα του στήλες (blogs) επωνύμων bloggers. Στις συγκεκριμένες στήλες, η ευθύνη των αναρτήσεων, καθώς και του περιεχομένου αυτών ανήκει αποκλειστικά στους επώνυμους συντάκτες του, ρητώς αποκλειόμενης κάθε ευθύνης σχετικά του ιστοτόπου. Το ίδιο ισχύει και για τα σχόλια που αναρτώνται από τους χρήστες σε αυτό.

LINKS ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Ο ιστότοπος ή/και οι συνδεόμενες εφαρμογές διαθέτουν links προς, και λεπτομέρειες που αφορούν, ιστοτόπους τρίτων ή σχετιζόμενες εφαρμογές. Ο ιστότοπος δεν ελέγχει και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων και απορρήτου, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω links ή διαφημιστικών banners. Ο ιστότοπος δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ιστότοπου και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών της και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.
Καμία τροποποίηση των όρων, δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

ΤΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου του ιστότοπου με τρόπο, φωτοτυπικό, έγγραφο, εκτυπωτικό, ηχογράφησης ή άλλο πλην ηλεκτρονικού, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της ιδιοκτησίας του ιστότοπου, σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4481/2017 καθώς και τους κανόνες του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ

Επιτρέπεται η μερική αναπαραγωγή περιεχομένου του ιστότοπου, που δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή συνοδευόμενη από σύνδεσμο link που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του  ιστότοπου

Πολιτική Απορρήτου & Συμμόρφωση GDPR

Εισαγωγή

Τα δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαία.

Ποτέ δεν πουλάμε ούτε νοικιάζουμε ούτε διανέμουμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ούτε δημοσιοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Ο ιστότοπος συμμορφώνεται με την Εθνική και Διεθνή νομοθεσία σε ότι αφορά την προστασία δεδομένων και την ιδιωτική ζωή των χρηστών.

Ως νομοθετική βάση για την προστασία δεδομένων ισχύει:

-Οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων του 1995 (DPD).

-Κανονισμός 2018 για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR)

-Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται από τον διαχειριστή της ιστοσελίδας. Στοιχεία επικοινωνίας :

Φρόσω Μυζίθρα

Λευκωσίας 4

12461 Χαϊδάρι

Ελλάδα

email: info@free-time.gr

+30 6937315852

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας

Είτε τα αφήνετε εσείς π.χ. το email σας σε μια φόρμα επικοινωνίας,  είτε συλλέγονται αυτόματα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο τεχνικά μέσω των συστημάτων μας, π.χ το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet, λειτουργικό σύστημα ή ώρα επίσκεψης της σελίδας). Η συλλογή αυτών των δεδομένων γίνεται αυτόματα μόλις εισέλθετε στην ιστοσελίδα μας.

Γιατί χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας

Μέρος των δεδομένων συλλέγεται για την εξασφάλιση αρτιότερης λειτουργίας της ιστοσελίδας μας. Άλλα χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών.

Ποια δικαιώματα έχετε σχετικά με τα δεδομένα σας.
 

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε και να λαμβάνετε χωρίς καμία υποχρέωσή σας, πληροφορίες σχετικά με την προέλευση, τον παραλήπτη και το σκοπό των αποθηκευμένων προσωπικών σας δεδομένων όποτε το θελήσετε. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, την παρεμπόδιση ή τη διαγραφή αυτών των δεδομένων. Για αυτό το λόγο και ερωτήσεις σχετικές με την προστασία των δεδομένων σας, επικοινωνήσετε μαζί μας στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας. Ακόμη, έχετε το δικαίωμα της προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή.
 

Εργαλεία ανάλυσης και εργαλεία / προγράμματα τρίτων

Όταν επισκέπτεστε την σελίδα μας, σας μπορεί να αξιολογείτε η συμπεριφορά σε στατιστικές αναλύσεις. Αυτό συμβαίνει κυρίως με τα cookies και με τα λεγόμενα προγράμματα ανάλυσης. Η ανάλυση της συμπεριφοράς σας είναι συνήθως ανώνυμη και δεν μπορεί να οδηγήσει σε εσάς.
Μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτήν την ανάλυση ή να την αποτρέψετε χρησιμοποιώντας κάποια εργαλεία.
Θα σας ενημερώσουμε για τις δυνατότητες αμφισβήτησης παρακάτω.
 

Γενικές πληροφορίες

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Οι χειριστές της σελίδας λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αντιμετωπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά και σύμφωνα με τους νόμιμους κανονισμούς προστασίας δεδομένων και αυτής της πολιτικής απορρήτου.

Οι προσωπικές πληροφορίες είναι αυτές που σας αναγνωρίζουν προσωπικά. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου θα σας ενημερώσει ποιες πληροφορίες συλλέγουμε και πως τις χρησιμοποιούμε. Εξηγεί επίσης πώς και για ποιο σκοπό συμβαίνει αυτό.
Λάβετε επίσης υπόψη ότι η μετάδοση δεδομένων μέσω Internet (για παράδειγμα, όταν επικοινωνείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μπορεί να έχει τρωτά σημεία ασφαλείας. Δεν είναι δυνατή η πλήρης προστασία των δεδομένων από την πρόσβαση τρίτων.
 

SSL πιστοποιητικό

Χρησιμοποιούμε στην σελίδα μας ασφάλεια SSL για λόγους ασφαλείας και για προστασία της μετάδοσης εμπιστευτικού περιεχομένου. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια τέτοια κρυπτογραφημένη σύνδεση αλλάζοντας τη γραμμή διεύθυνσης στο προγράμματος περιήγησης από “http: //” σε “https: //” και το σύμβολο κλειδώματος στη γραμμή του προγράμματος εξαφανίζεται.
Όταν είναι ενεργοποιημένη η κρυπτογράφηση SSL, τα δεδομένα που μας υποβάλετε δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.
 

Παιδιά

Τα άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν πρέπει να μας υποβάλλουν προσωπικά δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων τους.
 

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Τοποθετούμε links (δεσμούς) προς άλλα websites που δεν ελέγχουμε εμείς, αλλά τρίτοι φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Δεν ελέγχουμε το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων και την ποιότητα των υπηρεσιών άλλων σελίδων που παραπέμπουμε μέσω δεσμών, hyperlinks ή διαφημιστικών banners.

Ακόμη το πρόγραμμα αναπαραγωγής οπτικού υλικού υπηρεσιών όπως το Youtube. Οπότε, για πρόβλημα που παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση σας, θα πρέπει να απευθύνεστε στα αντίστοιχα sites που φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.
 

Αντίφαση κατά των διαφημιστικών μηνυμάτων

Η χρήση των διαφημίσεων στην ποιο πάνω αναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση απαγορεύεται αυστηρά. Οι διαχειριστές διατηρούν ρητά το δικαίωμα να προβούν σε νομικές ενέργειες σε περίπτωση ανεπιθύμητης αποστολής spam email.
 

Τα δικαιώματα σας

Συγκατάθεση και ανάκληση της συγκατάθεσης σας στην επεξεργασία δεδομένων άρθρο 6, παράγραφος 1, α) ΓΚΠΔ

Κάποιες λειτουργίες επεξεργασίας των δεδομένων είναι δυνατές μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε μια υπάρχουσα συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Ένα ανεπίσημο μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εμάς αρκεί. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκε μέχρι την ανάκληση παραμένει ανεπηρέαστη.
 

Δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να πληροφορηθείτε κατόπιν αιτήσεως και ατελώς, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ, σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει για το πρόσωπό σας.

Αυτό περιλαμβάνει ειδικότερα:
Τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε, τους αποδέκτες, εάν είναι δυνατόν το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα, την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία και κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους, όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων.

Επικοινωνήστε μαζί μας (στα ποιο πάνω στοιχεία).
 

Δικαίωμα διόρθωσης δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ

Δικαιούστε να απαιτήσετε από εμάς την άμεση διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 

Δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ

Δικαιούστε να απαιτήσετε από εμάς την άμεση διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τον περιορισμό της επεξεργασίας
 

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει σε εμάς σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από εμάς.
 

Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα δεδομένων έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απευθείας από εμάς σε έναν άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 

Σε περίπτωση παραβίασης του νόμου περί προστασίας των δεδομένων, ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή. Η αρμόδια εποπτική αρχή για θέματα προστασίας δεδομένων είναι: Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 

Ενημέρωση – Αποκλεισμός – Διαγραφή

Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε σχετικά με τα αποθηκευμένα προσωπικά σας δεδομένα, όσο αφορά την προέλευση, τον παραλήπτη τους και τον σκοπό της επεξεργασίας τους και επίσης εάν είναι απαραίτητο, έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε, να αποκλείσετε ή να διαγράψετε αυτά τα δεδομένα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται ποιο πάνω.
 

Συλλογή δεδομένων στην σελίδα μας

Cookies

Στις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ. Το κάνουμε αυτό για να βελτιώσουμε τις υπερησίες μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποθηκεύονται στην τερματική συσκευή σας όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας.

Δεν προκαλούν βλάβη στην τερματική συσκευή σας, δεν περιέχουν ιούς, προγράμματα τύπου Δούρειος Ίππος (trojan) ή άλλα επιβλαβή προγράμματα. Στο cookie συγκεντρώνονται πληροφορίες, οι οποίες προκύπτουν κάθε φορά σε συνάρτηση με τη συγκεκριμένη τερματική συσκευή που χρησιμοποιήθηκε. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε άμεση γνώση της ταυτότητας σας μέσω αυτών.

Η χρήση των cookies αποσκοπεί στο να σας προσφέρουμε μια πιο άνετη χρήση. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies συνεδρίας, για να αναγνωρίσουμε ότι έχετε ήδη επισκεφτεί επιμέρους σελίδες της ιστοσελίδας. Αυτά διαγράφονται αυτόματα μόλις εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα μας. Πέραν αυτού χρησιμοποιούμε προσωρινά cookies με σκοπό την ευκολία χρήσης, τα οποία αποθηκεύονται για καθορισμένο χρονικό διάστημα στην τερματική συσκευή σας. Αν επισκεφτείτε εκ νέου τη σελίδα μας για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, αναγνωρίζουμε αυτόματα ότι μας έχετε ήδη επισκεφτεί, σε ποιες καταχωρίσεις / ρυθμίσεις προβήκατε, προκειμένου να μην είναι απαραίτητο να προβείτε ξανά στις ίδιες ενέργειες.

Οι περισσότεροι φυλλομετρητές αποδέχονται αυτόματα τα cookies. Ωστόσο, μπορείτε να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή σας με τρόπο, ώστε να μην αποθηκεύονται τα cookies στον υπολογιστή σας ή να εμφανίζεται συνέχεια μια υπόδειξη προτού αποθηκευτεί ένα νέο cookie. Ωστόσο, η πλήρης απενεργοποίηση των cookies μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία χρήσης κάποιων λειτουργιών της ιστοσελίδας μας.

Μπορείτε να εμποδίσετε τις τεχνολογίες targeting, μέσω αντίστοιχης ρύθμισης cookie στον φυλλομετρητή σας. Παράλληλα έχετε τη δυνατότητα να εμποδίσετε τη εξατομικευμένη διαφήμιση βάσει ενδιαφερόντων με τη βοήθεια του λεγόμενου Διαχειριστή προτιμήσεων.
 

Server Log Files

Κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα μας αποστέλλονται αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και χωρίς δική σας ενέργεια

η διεύθυνση IP της συσκευής σας,

η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης,

το όνομα και η URL του αρχείου που ζητήθηκε,

η ιστοσελίδα/ εφαρμογή, από την οποία πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση (referrer-URL),

το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας που έχει δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και το όνομα του παρόχου πρόσβασης (access provider)

στον provider της ιστοσελίδας μας  και αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα αρχείο καταγραφής (log files) για τους εξής σκοπούς:

εγγύηση ορθής δημιουργίας σύνδεσης,

εγγύηση άνετης χρήσης της ιστοσελίδας μας,

αξιολόγηση της ασφάλειας και σταθερότητας του συστήματος

Νομική βάση για την επεξεργασία της διεύθυνσης IP αποτελεί το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (στο εξής: ΓΚΠΔ). Το δικαιολογημένο συμφέρον μας προκύπτει από τους ως άνω αναφερθέντες σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων.

Αποκλείουμε κατά κανόνα τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών σε τρίτους.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μετά διαγράφονται αυτόματα.
 

Φόρμα επικοινωνίας

Οι πληροφορίες που παρέχετε στη φόρμα επικοινωνίας θα αποθηκευτούν μέχρι να μας ζητήσετε να τις διαγράψουμε, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση ή να διαγράψουμε το σκοπό της αποθήκευσης των δεδομένων (για παράδειγμα, μετά την επεξεργασία του αιτήματός σας). Οι υποχρεωτικές νομοθετικές διατάξεις – ιδίως οι χρόνοι διατήρησης – παραμένουν ανεπηρέαστες.

Social media και Plugins

Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να μοιράζετε τα περιεχόμενα μας στα social media. Για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας, βασιζόμαστε σε συγκεκριμένη εφαρμογή. Τα κουμπιά αυτά ενσωματώνονται στον ιστότοπο μόνο ως ένα γραφικό (μια εικόνα) που περιέχει έναν σύνδεσμο προς τον αντίστοιχο ιστότοπο των social media. Κάνοντας κλικ στο γραφικό θα μεταφερθείτε στις υπηρεσίες του παρόχου. Μόνο τότε τα δεδομένα σας θα σταλούν στον αντίστοιχο παροχέα. Αν δεν κάνετε κλικ στο γραφικό, δεν θα υπάρξει ανταλλαγή μεταξύ εσάς και των παρόχων των κουμπιών κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Έχουμε ενσωματώσει τα κουμπιά social media των παρακάτω εταιρειών στην ιστοσελίδα μας:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave – Palo Alto – CA 94304 – USA)
Twitter Inc. (795 Folsom St. – Suite 600 – San Francisco – CA 94107 – USA)

Πληροφορίες σχετικά για το Facebook θα βρείτε στα παρακάτω link:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://developers.facebook.com/docs/plugins/
 

Newsletter

Υπάρχει η δυνατότητα να λαμβάνετε ενημερωτικά email από εμάς. Για την αποστολή τους θα χρειαστούμε την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εσάς, καθώς και πληροφορίες που μας επιτρέπουν να επαληθεύσουμε ότι είστε ο κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ότι συμφωνείτε να λάβετε τις ενημερώσεις μας. Δεν συλλέγονται άλλα δεδομένα. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά αποκλειστικά για την παράδοση των ζητούμενων πληροφοριών και δεν τα διαβιβάζουμε σε τρίτους.

Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο της αποστολής του ενημερωτικού δελτίου αποτελεί η συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, α) ΓΚΠΔ.
Για να διασφαλίσετε ότι δεν υποπέσατε σε σφάλμα κατά την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, καθιερώσαμε μια διαδικασία double-opt-In: Αφού εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο προδιαγεγραμμένο πεδίο, σας αποστέλλουμε ένα σύνδεσμο επιβεβαίωσης. Μόνο αν επιλέξετε τον εν λόγω σύνδεσμο επιβεβαίωσης θα αποσταλεί η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στους διανομείς μας.
Η χορηγούμενη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση των δεδομένων, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τη χρήση τους για την αποστολή των ενημερώσεων μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, για παράδειγμα μέσω του συνδέσμου “unsubscribe” στο ενημερωτικό δελτίο. Η νομιμότητα των ήδη ολοκληρωμένων διαδικασιών επεξεργασίας δεδομένων παραμένει ανεπηρέαστη από την ανάκληση.

Τα στοιχεία που κατατίθενται για τη λήψη των ενημερώσεων θα αποθηκευτούν από εμάς μέχρι την ακύρωσή σας και θα διαγραφούν μετά την ακύρωση του ενημερωτικού δελτίου. Τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί για άλλους σκοπούς (όπως τα σχόλια) παραμένουν ανεπηρέαστα.
Για να καταργήσετε την εγγραφή από το ενημερωτικό δελτίο (Newsletter). Για το σκοπό αυτό, παρέχουμε έναν σύνδεσμο σε κάθε μήνυμα ενημερωτικού δελτίου μας. Επιπλέον, μπορείτε να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο απευθείας στον ιστότοπο. Στείλτε μας απλά ένα email.
Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο της αποστολής του ενημερωτικού δελτίου αποτελεί η συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, α) ΓΚΠΔ.
Επίσης χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες του Mailchimp.com 

Plugins / Tools

YouTube

Στην σελίδα μας αναρτούμε videos από το YouTube (YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA).

Όταν επισκέπτεστε έναν από τους ιστότοπους μας που περιέχει video από το YouTube τότε δημιουργείτε μία σύνδεση με τους διακομιστές του YouTube. Το YouTube θα ενημερωθεί αυτόματα ποιες από τις σελίδες μας επισκεφθήκατε.
Εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο YouTube, τότε θα συσχετίσει τη συμπεριφορά περιήγησης απευθείας με το προσωπικό σας προφίλ. Μπορείτε να το αποφύγετε αυτό, αν αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας στο YouTube.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των δεδομένων, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου του YouTube στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/el/policies/privacy.

Google Analytics

Για τον σκοπό της διαμόρφωσης σύμφωνα με τις ανάγκες και της συνεχούς βελτιστοποίησης των ιστοσελίδων μας χρησιμοποιούμε βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ τo Google Analytics, μια υπηρεσία διαδικτυακής ανάλυσης της Google Inc. («Google»). Το έννομο συμφέρον μας προκύπτει από τους αναφερθέντες σκοπούς. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργούνται «ψευδωνυμοποιημένα» προφίλ χρήσης και χρησιμοποιούνται cookies. Το cookie καταγράφει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας αυτής:

τύπος/ έκδοση φυλλομετρητή, χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα, Referrer-URL (η προηγούμενη σελίδα που επισκεφτήκατε),

Hostname του υπολογιστή πρόσβασης (διεύθυνση IP), ώρα αιτήματος διαμετακομιστή.
 

Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της χρήσης των ιστοσελίδων μας, για τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητες ιστοσελίδας και για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών που συνδέονται με τη χρήση της ιστοσελίδας και του διαδικτύου για τους σκοπούς της έρευνας αγοράς και της διαμόρφωσης των εν λόγω ιστοσελίδων ανάλογα με τις ανάγκες. Οι διευθύνσεις IP καθίστανται ανώνυμες, ώστε να μην είναι δυνατή η αντιστοίχιση (λεγόμενο IP-masking).
 

Μπορείτε να εμποδίσετε την εγκατάσταση των cookies μέσω αντίστοιχης ρύθμισης του προγράμματος φυλλομετρητή σας. Ωστόσο, σας επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση όλων των λειτουργιών της ιστοσελίδας αυτής.

Επίσης μπορείτε να εμποδίσετε την ανάλυση των δεδομένων που δημιουργούνται από το cookie και αφορούν τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) καθώς και την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων από τη Google αν φορτώσετε και εγκαταστήσετε αυτήν την επέκταση φυλλομετρητή.
 

Το opt-out cookie ισχύει μόνο σε αυτόν τον φυλλομετρητή και μόνο για την ιστοσελίδα μας και αποθηκεύεται στη συσκευή σας. Αν διαγράψετε τα cookies από τον φυλλομετρητή αυτόν, πρέπει να αποθηκεύσετε εκ νέου το opt-out cookie. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων σε σχέση με τα Google Analytics θα βρείτε στην ιστοσελίδα των Google Analytics.

Αποδέκτες:
 

Οι πληροφορίες που δημιουργούνται με το cookie διαβιβάζονται σε ένα διαμετακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Σε καμία περίπτωση δεν συγχωνεύεται η διεύθυνση IP σας μαζί με άλλα δεδομένα από της Google. Επίσης, οι εν λόγω πληροφορίες ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτους εφόσον αυτό προβλέπεται νομοθετικά ή αν οι τρίτοι επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά κατ’ εξουσιοδότηση.

Διάρκεια αποθήκευσης:
Μετά την ανωνυμοποίηση της διεύθυνσης IP δεν είναι πλέον δυνατή η σύνδεση με το πρόσωπό σας. Τα δεδομένα που δημιουργήθηκαν για λόγους στατιστικής διαγράφονται από τα Google Analytics μετά από 26 μήνες. Στις αναφορές που συντάσσονται βάσει των Google Analytics δεν υφίσταται πλέον αναφορά σε πρόσωπα.
 

Facebook pixel

Χρησιμοποιούμε το pixel της εταιρείας Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“).

Με αυτόν τον τρόπο, η συμπεριφορά των επισκεπτών του ιστότοπου μπορεί να εντοπιστεί αφού έχουν ενδιαφερθεί στον ιστότοπο του παρόχου κάνοντας κλικ σε μια διαφήμιση στο Facebook. Ως αποτέλεσμα, μπορεί η αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων στο Facebook να αξιολογηθεί για σκοπούς στατιστικής και έρευνας αγοράς και να βελτιστοποιηθούν τα μελλοντικά διαφημιστικά μέτρα.
 

Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι ανώνυμα για εμάς ως φορέας εκμετάλλευσης αυτού του ιστότοπου και δεν μπορούμε να εξαγάγουμε συμπεράσματα σχετικά με την ταυτότητα των χρηστών. Ωστόσο, τα δεδομένα αποθηκεύονται και επεξεργάζονται από το Facebook, έτσι ώστε να είναι δυνατή μια σύνδεση με το αντίστοιχο προφίλ του χρήστη και το Facebook μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για δικούς του διαφημιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με την οδηγία χρήσης δεδομένων Facebook. Ως αποτέλεσμα, το Facebook μπορεί να επιτρέψει την προβολή διαφημίσεων στο Facebook αλλά και εκτός του Facebook. Αυτή η χρήση των δεδομένων δεν μπορεί να επηρεαστεί από εμάς ως χειριστές της σελίδας.
 

Η χρήση των εικονοστοιχείων του Facebook βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο. f DSGVO. Ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου έχει έννομο συμφέρον για αποτελεσματική διαφήμιση, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών μέσων. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση (π.χ. συγκατάθεση για την αποθήκευση των cookies), η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α). ένα GDPR. Η ανάκληση της συγκατάθεσης μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή.
 

Στην πολιτική απορρήτου του Facebook θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία του απορρήτου σας: οδηγία χρήσης δεδομένων Facebook.
 

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Προσαρμοσμένα ακροατήρια επαναληπτικού μάρκετινγκ στην ενότητα Ρυθμίσεις διαφήμισης. Για την χρήση θα πρέπει να έχετε κάνει login στο λογαριασμό του Facebook: facebook ads

Αν δεν έχετε λογαριασμό στο Facebook, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη διαφήμιση που βασίζεται στο Facebook στην ιστοσελίδα του European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/