Η εκπαίδευση αυτή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 και θα περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος, ενώ σκοπός της είναι η ενημέρωση όλων των μελών της Ομάδας της, αλλά και όσων το επιθυμούνγια τις δυνατότητες του Δ.Λ.Τ. Αμοργού σε ό,τι αφορά στον αντιρρυπαντικό εξοπλισμό, καθώς και τις μεθόδους που πρέπει να ακολουθηθούν όταν και εάν προκύψει πραγματικό συμβάν στην ευρύτερη περιοχή.

Το πρόγραμμα της Εκπαίδευσης περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια:

▪️Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 – Πρακτική Εκπαίδευση

Η πρακτική εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στο Λιμένα Καταπόλωναπό τις 09.00 έως τις 12.00 και θα περιλαμβάνει τα εξής:

1ο μέρος: Συνοπτική επίδειξη του εξοπλισμού αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης που διαθέτει το Δ.Λ.Τ. Αμοργού και θα χρησιμοποιηθεί στην Άσκηση.

2ο μέρος: Διεξαγωγή άσκησης αντιμετώπισης περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης στο Λιμένα Αμοργού, με την χρήση πλωτού φράγματος και την αγκυροβόλησή του. Το σενάριο της εν λόγω άσκησης και το ακριβές σημείο του Λιμένα, θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες της, κατά την διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσης.

Πρόληψη-καταστολή της θαλάσσιας ρύπανσης-Αμοργός

▪️Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 – Θεωρητική Εκπαίδευση

Η θεωρητική εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε κατάλληλη αίθουσα του Δημαρχείου στη Χώρα Αμοργού από τις 13:00 έως τις 14:00 και θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

1. Συμπεριφορά και ιδιότητες του πετρελαίου
2. Πιθανές αιτίες εκδήλωσης ρύπανσης από πετρελαιοειδή, εντός ή εγγύς λιμενικής εγκατάστασης ευθύνης του Δ.Λ.Τ. Αμοργού
3. Τρόποι χρήσης των πλωτών φραγμάτωνμε έμφαση στη σωστή αγκυροβόλησή τους
4. Τρόποι χρήσης όλων των διατιθέμενων απορροφητικών και προσκολλητικών υλικών, καθώς και διαδικασία επιλογής των καταλληλότερων εξ΄ αυτών ανάλογα με το περιστατικό ρύπανσης
5. Παρουσίαση του υφιστάμενου εξοπλισμού αντιρρύπανσης του Δ.Λ.Τ. Αμοργού
6. Προβολή Οπτικοακουστικού υλικού εκτέλεσης άσκησης Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης σε άλλη λιμενική εγκατάσταση
7. Άσκηση επί χάρτου για περιστατικό ρύπανσης στον Λιμένα Καταπόλων
8. Διάλογος και συζήτηση

Εκπαιδευτής: Αγγελόπουλος Μιχάλης – ΜΕΤΟΠΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Την εκπαίδευση είναι δυνατό να παρακολουθήσουν μέλη συλλόγων, φορέων κ.λπ. που δεν ανήκουν στην Ομάδα Αντιρρύπανσης του Δ.Λ.Τ. Αμοργού (πλην των φορέων οι οποίοι υποχρεούνται από την ισχύουσα Νομοθεσία να εκπαιδεύονται για τα ίδια θέματα).